Chỉ đạo, Điều hành

Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

Bắc Giang

Việc triển khai kế hoạch kiểm tra đã cơ bản hoàn thành các nội dung, mục tiêu, yêu cầu đặt ra; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định

Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN-Chiều 27/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang. Dự thảo báo cáo chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Các đại biểu nhất trí với các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời làm rõ thêm một số cấn đề liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đề nghị Trung ương cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, việc triển khai kế hoạch kiểm tra đã cơ bản hoàn thành các nội dung, mục tiêu, yêu cầu đặt ra; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Trong quá trình làm việc, các đơn vị cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã xây dựng được cơ sở dự thảo khẳng định lại những kết quả tỉnh đã làm được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo đồng thời cũng phản ánh được những mặt hạn chế, thiếu sót. Sau kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cần xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế khuyết điểm, tồn tại đã được chỉ ra.

Nhấn mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác chống lại những quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn hiện nay rất quan trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đảng bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chú trọng đến công tác này, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trong đó cần làm từng bước để tăng hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện cho cán bộ có thời gian sâu sát cơ sở, gần dân, nắm bắt tư tưởng của nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cần quán triệt, triển khai hiệu quả hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý; quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng thẩm quyền, nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng.

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ sớm xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm Đoàn kiểm tra đã chỉ ra./.

Đồng Thúy

Xem thêm