Khoa học

Tích cực tham gia xây dựng chính sách trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2023.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:Thanh Hương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2023. 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Các Liên hiệp Hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiều năm qua đã có đổi mới trong các hoạt động khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức…. Liên hiệp Hội tổ chức thành công các cuộc thi sáng tạo khoa học như: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam; cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, đã tạo ra nguồn động viên, khích lệ rất lớn trong cộng đồng các nhà khoa học.

Quang cảnh Hội nghị giao ban các Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc năm 2023. (Ảnh:Thanh Hương/TTXVN)

Ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thực hiện vai trò làm cầu nối giữa các tổ chức thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển; đoàn kết tập hợp các trí thức Khoa học và Công nghệ qua các hoạt động về Khoa học và Công nghệ, phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan ở Trung ương cũng như tại các địa phương để tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của các Liên hiệp hội địa phương. Đồng thời, các Liên hiệp hội các địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tích cực triển khai các hoạt động, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm cao đối với việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ vững mạnh, là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phạm Ngọc Linh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố và phát triển tổ chức; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; góp ý chính sách, khoa học, công nghệ và môi trường; truyền thông và phổ biến kiến thức; thi đua khen thưởng, tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế... 

Chia sẻ về vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, bà Dương Thị Nga, Trưởng ban Hợp tác quốc tế cho rằng, Liên hiệp Hội tăng cường điều phối trao đổi thông tin và cơ chế phản hồi báo cáo giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và giữa Liên hiệp Hội với hội thành viên. Liên hiệp Hội cần có thông tin về các sáng kiến, giải pháp về tăng trưởng xanh; tham gia tư vấn xây dựng chính sách trong các ngành, lĩnh vực tăng trưởng xanh, hợp tác quốc tế, huy động nguồn nhân lực...

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và ở địa phương; triển khai nhiều hoạt động đạt được kết quả rất tích cực, nhiều kinh nghiệm hay đã được chia sẻ, nhất là trong công tác tư vấn, phản biện, phố biến kiến thức khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức./.

Lý Thanh Hương

Xem thêm