Khoa học

Tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Hưng Yên

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào cho biết, những năm qua, đội ngũ trí thức trong tỉnh luôn phát huy truyền thống hiếu học, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên vinh danh các tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

TTXVN - Ngày 26/12, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ I, năm 2023. Dịp này, UBND tỉnh Hưng Yên tôn vinh 78 trí thức tiêu biểu vì có những đóng góp trong sự nghiệp phát triển khoa học và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào cho biết, những năm qua, đội ngũ trí thức trong tỉnh luôn phát huy truyền thống hiếu học, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Theo ông Nguyễn Khắc Hào, trong 10 năm qua, đội ngũ trí thức tham gia công tác quản lý, triển khai thực hiện gần 400 nhiệm vụ khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực như, khoa học nông nghiệp, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, y tế, môi trường, công nghệ thông tin…Trong đó, nhiều dự án nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình Dự án “Duy trì hệ thống sản xuất giống lúa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015” giúp tỉnh chủ động 100% nhu cầu hạt giống siêu nguyên chủng, đưa năng suất bình quân toàn tỉnh từ 10,8 tấn/ha/năm (năm 2011) lên trên 13,2 tấn/ha/năm (năm 2015), qua đó giá trị sản xuất từ 105 triệu đồng/ha (năm 2011) lên 215 triệu đồng/ha (năm 2021).

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo và gà lai Đông Tảo tại tỉnh Hưng Yên” hoàn thiện quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho hai giống gà bằng phương pháp pha loãng, bảo quản tinh bằng đông lạnh. Qua đó góp phần bảo tồn nguồn gen quý của gà Đồng Tảo, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển nhanh giống gà Đông Tảo gen thuần chủng…

Chúc mừng những trí thức tiêu biểu được tôn vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đề nghị, các cơ quan, đơn vị cần phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo khoa học và công nghệ của đội ngũ trí thức, động viên, khích lệ và tôn vinh để đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy tài năng, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đội ngũ trí thức tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy sức sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong quá trình phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, đặc biệt tập hợp, kết nối đội ngũ trí thức, qua đó lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Quang Nhiều

Xem thêm