An sinh

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Nguyễn Thế Mạnh chủ trì cuộc họp và nhấn mạnh không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN phát)

(TTXVN) Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế trên toàn quốc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn giải pháp về cung ứng thuốc, vật tư y tế, bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành Y tế (diễn ra vào chiều 23/6), ngày 25/6, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì cuộc họp với Giám đốc Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó trực tiếp quán triệt, chỉ đạo người đứng đầu Bảo hiểm Xã hội các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tất cả vì sức khoẻ, tính mạng của người dân nói chung và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nói riêng. Tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng.

Theo đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm Xã hội các tỉnh khẩn trương phối hợp chặt chẽ với sở y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại sở y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật.

“Hai bên cần tham gia có hiệu quả vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tại các hội đồng đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”, ông Nguyễn Thế Mạnh lưu ý.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn có ngay các giải pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: “Bảo đảm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật phù hợp tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế”.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là vấn đề nghiêm trọng, đang diễn ra tại một số cơ sở khám, chữa bệnh, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm Xã hội các địa phương cần phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm để phối hợp với ngành Y tế giải quyết ngay tình trạng trên; chủ động đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức đấu thầu mua sắm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá khi chưa có kết quả đấu thầu. Đấu thầu, mua sắm kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị đối với các thuốc nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 của các thuốc thuộc danh mục đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia theo phân cấp của Bộ Y tế.

Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội các địa phương theo dõi, đôn đốc việc mua sắm thuốc đảm bảo các cơ sở thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết đối với thuốc đấu thầu tập trung theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Về công tác đấu thầu mua sắm và cung ứng vật tư y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh phối hợp với Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn rà soát kết quả đấu thầu, số lượng vật tư y tế còn tồn và thời gian dự kiến sử dụng hết tại cơ sở khám, chữa bệnh, thời gian dự kiến hoàn thành quy trình đấu thầu để xây dựng kế hoạch và thực hiện đấu thầu mua sắm, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm Xã hội các tỉnh cần chủ động cung cấp thông tin về kết quả đấu thầu vật tư y tế tại các địa phương, đơn vị (do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đăng tải trên trang Thông tin điện tử) để các Hội đồng đấu thầu vật tư y tế trên địa bàn tham khảo, lựa chọn chủng loại vật tư y tế và xây dựng giá kế hoạch phù hợp, đúng quy định của pháp luật đấu thầu.

Trước đó, qua thực tế theo dõi và phản ánh của người bệnh cho thấy, xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại một số khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trước tình hình trên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1566 /BHXH-CSYT gửi Bộ Y tế đề nghị phối hợp có chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc này để không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.

Ngay sau công văn đề nghị Bộ Y tế có các chỉ đạo nhanh chóng đảm bảo kịp thời cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngày 14/6, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng có văn bản số 4576/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm Xã hội các tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nội dung khắc phục nhanh chóng tình trạng này, tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn giải pháp về cung ứng thuốc, vật tư y tế, bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế đầy đủ cho các cơ sở y tế, trước mắt là bảo đảm thuốc, vật tư y tế theo diện bảo hiểm y tế.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã và đang dồn lực, khẩn trương triển khai mọi giải pháp để cùng với ngành Y tế nhanh chóng đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục bảo hiểm y tế cho cơ sở khám, chữa bệnh, phục vụ tốt nhất quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân./.


Chu Thanh Vân

Xem thêm