An sinh

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A2 hưởng lương như thế nào?

Dưới đây là chi tiết mức lương của công chức, viên chức loại A2 từ ngày 1/7/2023.

TTXVN
TTXVN

Xem thêm