Văn hóa

Việt Nam có 3 thành phố trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Sau Hà Nội, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO.

TTXVN - Việt Nam vừa có thêm hai thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO, gồm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An (tỉnh Quảng Nam) trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Tính đến nay, Việt Nam có 3 thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO.

TTXVN

Tin liên quan

Xem thêm