Xã hội

Xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện

Phú Yên

Hội thảo được tổ chức với mong muốn lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh tinh thần quyết tâm, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để xây dựng văn hóa, con người Phú Yên.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: TTXVN phát)

(TTXVN) - Ngày 27/6, Trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”.

Tại hội thảo, các diễn giả, đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhiều chuyên đề như: Vận dụng quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng vào xây dựng văn hóa, con người thành phố Tuy Hòa phát triển toàn diện; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng lực lượng Công an Phú Yên văn hóa, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; Văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng xây dựng văn hóa Phú Yên giai đoạn hiện nay…

Để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế của địa phương, năm 2023, Tỉnh ủy Phú Yên ban hành chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”. Đây là chủ đề quan trọng để xây dựng, phát triển Phú Yên văn minh, hiện đại, có một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khoa học và đại chúng; đáp ứng được nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Phú Yên phát triển nhanh, bền vững, văn minh.

Theo Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên, hội thảo được tổ chức với mong muốn lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh tinh thần quyết tâm, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện, mang đậm bản sắc văn hóa, con người Phú Yên; xây dựng tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ vững được bản sắc văn hóa của hơn 30 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn. Ngoài ra, hội thảo còn góp phần giúp nhân dân hiểu rõ những hủ tục xấu, phản văn hóa, phản tác dụng, gây tốn kém cho Nhân dân, không đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho sự phát triển xã hội thì cần phải được loại bỏ./.

Xuân Triệu

Xem thêm