Văn hóa

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn: Thổi hồn văn học, nghệ thuật vào từng sản phẩm du lịch

Ninh Bình

Ninh Bình đã có bước phát triển mới, hài hòa giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng, đáp ứng đa dạng nhu cầu tinh thần của người dân.

TTXVN - Ngày 5/4, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đánh giá cao, biểu dương những thành tích đóng góp tích cực của văn học, nghệ thuật tỉnh trong thời gian qua; đặc biệt biểu dương những đóng góp và thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, những mô hình tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật; tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hỗ trợ hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung, nghệ thuật, bám sát thực tiễn cuộc sống; phải thồi hồn văn học, nghệ thuật vào trong từng sản phẩm du lịch để quảng bá về lịch sử, truyền thống, văn hóa Ninh Bình tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phải kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội hóa cho văn hóa, văn học nghệ thuật; quan tâm bồi dưỡng thu hút nguồn nhân lực văn học, nghệ thuật, đặc biệt là bồi dưỡng nghệ sĩ, nghệ nhân tài năng, có kế hoạch đào tạo năng khiếu và tài năng văn học, nghệ thuật trẻ bắt kịp nhịp độ phát triển của tỉnh và đất nước. Mặt khác, cần tăng cường đưa các hoạt động nghệ thuật về cơ sở, đồng thời với phát triển mạnh các hoạt động nghệ thuật quần chúng, nhất là các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống, các câu lạc bộ nghệ thuật, ban, nhóm nhạc trong thế hệ trẻ, các hoạt động nghệ thuật trong các khu, cụm công nghiệp...

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành, tổ chức thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo, chơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện, đẩy nhanh sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Các hoạt động văn học, nghệ thuật có bước phát triển mới, hài hòa giữa nghệ thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng, đáp ứng đa dạng nhu cầu tinh thần của người dân. Số lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật tăng, chất lượng tư tưởng và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm có nhiều tiến bộ, có những tác phẩm đạt các giải cao, có uy tín ở trong nước, khu vực và thế giới. Phong trào nghệ thuật quần chúng được duy trì và có nhiều khởi sắc. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống được coi trọng. Đến nay tỉnh Ninh Bình có 01 tác giả được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; 01 nghệ sỹ nhân dân, 10 nghệ sỹ ưu tú, 8 nghệ nhân được trao tặng nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trao Bằng khen tặng 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW./.

Đức Phương

Tin liên quan

Xem thêm