Xã hội

Cải cách hành chính đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội

Hải Dương

Ngày 3/4, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

TTXVN - Ngày 3/4, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đánh giá, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành và UBND cấp huyện đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng chỉ rõ một số hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt triển khai các giải pháp có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách hành chính; nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú trọng xây dựng những sáng kiến cải tiến để rà soát giảm bớt thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, năm 2024 là năm thứ 3 thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, là năm có vai trò quyết định đối với các mục tiêu, giải pháp đề ra theo các lĩnh vực của cải cách hành chính trong quá trình 10 năm (từ năm 2011 đến 2030). Do đó, mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi địa phương của tỉnh cần xác định chương trình, mục tiêu công tác cụ thể, đồng thời phải chỉ đạo kiên quyết và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo chương trình và kế hoạch đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện cải cách hành chính tới người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền ở tất cả các lĩnh vực; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp thực tiễn của địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền, hỗ trợ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Việc cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2024 cần song song với thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng Kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh...

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2023. 
Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo Báo cáo kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2023 của tỉnh Hải Dương, giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính của 18 sở, ban, ngành là 89,25% (tăng 3,4% so với năm 2022). Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính của 12 huyện. thị xã, thành phố là 87,16% (tăng 1,09%). Năm 2023, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã đạt chỉ số cải cách hành chính từ 80% trở lên. Riêng khối các sở, ban, ngành đều đạt chỉ số cải ách hành chính từ 85% trở lên, trong đó có 6 đơn vị đạt từ 90% trở lên, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, 6 sở dẫn đầu về cải cách hành chính gồm: Giao thông vận tải; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Một số cơ quan, đơn vị đã có những sáng kiến tích cực, áp dụng chuyển đổi số vào công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân như: Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nam Sách, UBND huyện Ninh Giang…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023./.

Mạnh Minh

Xem thêm