Xã hội

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Các loài động vật hoang dã có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều loài động vật hoang dã đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã
Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường

Xem thêm