Văn hóa

Góp phần lan tỏa hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật

Hà Nam

Các thành viên hội đồng cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, từng bước nâng cao khả năng tổng hợp, dự báo tình hình

(TTXVN) Ngày 20/12, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương. Theo đó, toàn thể công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Hội đồng phát huy hơn nữa tính chủ động sáng tạo, đoàn kết, phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao với phương châm một người làm nhiều việc, phát huy trí tuệ tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức công tác tập huấn về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho học viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng dành cho các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; đưa hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật vào các nhà trường và lan tỏa ra xã hội; mở rộng các hoạt động giao lưu văn học nghệ thuật ra thế giới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm văn học nghệ thuật để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm văn học nghệ thuật...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương yêu cầu, các thành viên hội đồng cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, từng bước nâng cao khả năng tổng hợp, dự báo tình hình. Căn cứ kế hoạch công tác năm 2023, Cơ quan Hội đồng chủ động tổ chức có hiệu quả các hoạt động chuyên môn như: tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc; tổ chức hội nghị tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho các hội viên; tổ chức xét và tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật đạt chất lượng cao năm 2022; tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương; tham gia là thành viên Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Nhóm chuyên gia nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức; biên tập, in và phát hành Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật theo kế hoạch, trong đó chú trọng xây dựng các số chuyên đề, chuyên san; mở rộng công tác viên, tăng cường phê bình để định hướng dư luận…

Năm 2022, cơ quan Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình kế hoạch; hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác tham mưu, tổng hợp, hậu cần, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng. Cơ quan Hội đồng đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 2 hội nghị tập huấn về chủ đề “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới”; hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; tổ chức thành công Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 về “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”…/.

Thanh Tuấn

Xem thêm