Môi trường

Hà Nam xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên

Hà Nam

Tháng hành động vì môi trường (tháng 6) được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh Hà Nam.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. 
Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Ngày 31/5, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) năm 2024.

Theo đó, Tháng hành động vì môi trường (tháng 6) được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về phục hồi đất đai, bảo vệ tự nhiên; kêu gọi người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học; tăng cường các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và đất; xây dựng lối sống xanh hơn, sạch hơn…

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai hiệu quả quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch… về bảo vệ môi trường đã được Trung ương và tỉnh ban hành, đặc biệt là tổ chức thực hiện các nôi dung về môi trường trong Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050; góp phần tích cực cùng cả nước tham gia quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển xanh, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại lễ phát động. 
Ảnh: Nguyễn Chinh – TTXVN

Các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường trong Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện của địa phương; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác vận động đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường và nâng cao công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về đa dạng sinh học…

Tỉnh Hà Nam sở hữu sự đa dạng sinh học cao với nhiều sinh vật có nguồn gen quý, hiếm như: Voọc mông trắng, Culi, Khỉ mốc… Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã thể hiện rõ quan điểm phát triển của tỉnh, đó là “Phát triển nhanh, bền vững, toàn diện theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị xanh, thông minh; kết hợp phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”.../.

Nguyễn Thị Chinh

Tin liên quan

Xem thêm