Quốc hội với Cử tri

HĐND tỉnh An Giang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

An Giang

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xem xét, thảo luận và thông qua 7 Nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng tại kỳ họp. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 28/9, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xem xét, thảo luận và thông qua 7 Nghị quyết quan trọng như: Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND, ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh; bổ sung bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Lèo, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (nghỉ hưu) và ông Men Pholly thôi giữ chức Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đối với Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công trong lĩnh vực y tế với tổng mức đầu tư trên 122 tỷ đồng đối với dự án Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (số 94, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên). Dự án với 1 tầng hầm, 9 tầng nghiệp vụ kỹ thuật với 15 giường nội trú và các phân khu chức năng, thời gian thực hiện từ năm 2024-2027. Đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công, tổng mức đầu tư trên 1.255 tỷ đồng gồm vốn vay ODA và vốn đối ứng đối với 2 dự án “Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi An Giang” và dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang”.

Bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết với sự thống nhất cao. Đây là những nội dung quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý kịp thời kiện toàn chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giải quyết vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó góp phần động viên tinh thần, trách nhiệm của đại biểu dân cử, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua, ông Lê Văn Nưng yêu cầu, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết vừa được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật; đồng thời, tập trung chỉ đạo sở, ngành chuẩn bị nội dung trình tại Kỳ họp cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm thời gian, chất lượng.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch. Bên cạnh đó phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để nắm bắt, kịp thời phản ánh, kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm./.

Thanh Sang

Tin liên quan

Xem thêm