An sinh

Không ngừng hành động vì nạn nhân chất độc da cam

Hà Nam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Nam hiện có hơn 3.500 hội viên. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã vận động quyên góp quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân được hơn 41,4 tỷ đồng.

Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 26/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 ủy viên. Ông Trần Trọng Giao tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thống nhất đề ra các phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Nam tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tích cực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, vận động cộng đồng xã hội cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 29-TT/TU ngày 15/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, hằng năm, Hội đề xuất nội dung cụ thể để thực hiện tốt Quyết định 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2810/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật là nạn nhân, con, cháu, chắt của nạn nhân giai đoạn 2021-2030; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam” kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước, động viên hội viên, nạn nhân chất độc da cam tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Hội tích cực hỗ trợ nguồn lực, chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ về ăn ở, sinh hoạt cho nạn nhân, nhất là nạn nhân bị bệnh hiểm nghèo, phấn đấu không còn nạn nhân và gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, từng bước nâng cao đời sống của nạn nhân chất độc da cam lên bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương nơi nạn nhân cư trú.

Tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà Tỉnh Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp huyện tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả chiến tranh hóa học, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục thảm họa da cam; chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Ban Chấp hành Hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, hướng về cơ sở, gắn bó với nạn nhân; kịp thời tri ân những tấm lòng vàng, biểu dương những cán bộ hội tiêu biểu, những nạn nhân vượt khó vươn lên; đổi mới phương thức giúp đỡ nạn nhân theo hướng tạo tiền đề vật chất cho nạn nhân và gia đình để mỗi gia đình đều có điều kiện tự vươn lên làm chủ cuộc sống; vận động hội viên tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các phong trào, cuộc vận động ở địa phương…

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Nam hiện có hơn 3.500 hội viên. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã vận động quyên góp quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân được hơn 41,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đó, các cấp Hội đã hỗ trợ làm mới gần 1.500 ngôi nhà, sửa chữa, nâng cấp 56 nhà ở không an toàn cho nạn nhân và thế hệ thứ 2 của họ không tự chủ trong sinh hoạt phải ở biệt lập; tặng hơn 60.800 suất quà; hỗ trợ và cho 258 hộ gia đình có nạn nhân vay vốn sản xuất, kinh doanh không tính lãi…/.

Nguyễn Chinh

Xem thêm