Khoa học

Long An tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Long An

Đội ngũ trí thức luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An xem là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn trao Bằng khen tặng cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được gặp mặt hơn 100 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh lần thứ 2 năm 2023.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được khẳng định: Đội ngũ trí thức luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An xem là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tỉnh đặc biệt chú trọng, tạo điều kiện phát huy dân chủ và tự do tư tưởng của đội ngũ trí thức vì lợi ích chung. Theo đó, tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Văn nghệ…

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh tăng 12% so với giai đoạn 2016 - 2020, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển về mọi mặt của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Long An cho rằng, thời gian tới, địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập như: Hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các trí thức phát huy tiềm năng trí tuệ còn chưa tốt; điều kiện hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Long An còn nhiều khó khăn; chế độ, chính sách chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc nên chưa tạo điều kiện làm việc, thu hút các chuyên gia đầu ngành và trí thức trẻ…

Cùng với đó, Long An cần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phổ biến kiến thức, hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học và công nghệ giải quyết những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường…

Tại Long An, đội ngũ trí thức, trong đó có trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực, đóng góp quan trọng vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Nhiều trí thức không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, mà còn tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ đời sống người dân.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Long An hiện có 17 Hội thành viên với 350.000 hội viên và 13 đơn vị liên kết. Liên hiệp Hội và các Hội thành viên phát huy tốt vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, tạo điều kiện phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; 12 cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Long An về thành tích đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh./.

Đức Hạnh

Xem thêm