Văn hóa

Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2023: Hướng tới tính bền vững và an sinh

Sự kiện thường niên này góp phần tôn vinh giá trị, tầm quan trọng của bảo tàng trong phát triển xã hội; khuyến khích thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và cùng hướng phát triển bền vững.

Logo chào mừng ngày Quốc tế Bảo tàng với chủ đề “Bảo tàng, tính bền vững và an sinh”

TTXVN - Thông tin từ Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), chủ đề của Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5) năm 2023 được Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế (ICOM) lựa chọn là "Bảo tàng, Tính bền vững và an sinh" (Museums, Sustainability and Wellbeing).

Sự kiện thường niên này góp phần tôn vinh giá trị, tầm quan trọng của bảo tàng trong phát triển xã hội; khuyến khích thúc đẩy giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau và cùng hướng phát triển bền vững.

Theo Cục Di sản văn hóa, Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2023 là dịp để tái khẳng định sức mạnh của bảo tàng có thể góp phần biến đổi thế giới. Nghị quyết Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế "Về tính bền vững và thực hiện Chương trình nghị sự 2030, Chuyển đổi thế giới của chúng ta" (Kyoto, 2019) đã nêu rõ, tất cả các bảo tàng đều có vai trò định hình, tạo ra tương lai bền vững thông qua các chương trình giáo dục, trưng bày, tiếp cận cộng đồng và nghiên cứu.

Khu trưng bày áo dài của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ được thiết kế theo hướng truyền thống xen kẽ với hiện đại. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Từ năm 2020, Ngày Quốc tế Bảo tàng hàng năm đều hướng tới hỗ trợ một số Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Năm 2023, Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế tập trung vào các mục tiêu số 3, 13 và 15. Trong đó, mục tiêu 3 hướng tới đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh, thúc đẩy hạnh phúc cho mọi người.

Mục tiêu 13 là thực hiện hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó. Mục tiêu 15 là bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy việc sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên đất liền, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học…

Các hiện vật được trưng bày trong kho mở tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm để phục vụ du khách tham quan tìm hiểu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế khuyến khích các bảo tàng thể hiện vai trò như là đại sứ của Ngày Quốc tế Bảo tàng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tàng - một phương tiện quan trọng để trao đổi, làm giàu văn hóa và phát triển sự hiểu biết, hợp tác và hòa bình giữa các dân tộc.

Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 2023, các bảo tàng đều chủ động triển khai hoạt động trưng bày, giáo dục di sản văn hóa và truyền thông. Các bảo tàng nghiên cứu ứng dụng đa dạng loại hình công nghệ trong trưng bày giới thiệu di sản văn hóa, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ trong thời gian tới; tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm đến trưng bày, giáo dục di sản văn hóa và truyền thông quảng bá...

Tham gia trò chơi kéo co tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trải nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc tìm hiểu và khai thác thông tin văn hóa các dân tộc tại phòng trưng bày số 1 (nhóm ngôn ngữ Việt - Mường) và số 2 (nhóm ngôn ngữ Tày - Thái) khu trưng bày trong nhà; chiếu phim tư liệu về di sản văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người tại phòng chiếu phim. Bảo tàng này cũng thực hiện hoạt động "'Tìm hiểu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam" và các chương trình giáo dục di sản văn hóa bằng hình thức online. Bên cạnh đó là phần trưng bày tác phẩm thi vẽ tranh và ảnh với chủ đề "Bảo tàng với di sản văn hóa Việt Nam".

Hầu hết các bảo tàng ở Việt Nam đều miễn phí cho khách tham quan vào Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5…/.

Thanh Giang

Tin liên quan

Xem thêm