Du lịch

Phú Yên đầu tư phát triển du lịch xanh

Phú Yên

Phát triển bền vững, phát triển xanh luôn là một định hướng quan trọng trong các chiến lược, đề án của ngành du lịch tỉnh Phú Yên.

Vẻ đẹp cuốn hút của danh thắng quốc gia Hòn Yến, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Tỉnh Phú Yên đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch theo hướng hội nhập, chất lượng, bền vững; phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống địa phương và đồng bào dân tộc miền núi. Từ đó xây dựng thương hiệu “Du lịch Phú Yên” là một trong những mắt xích quan trọng trong liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

*Phát huy giá trị văn hóa

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của văn hóa, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư, đội ngũ những người làm văn hóa, xác định rõ vai trò từng chủ thể trong thực hiện chương trình.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở tập trung đầu tư, tôn tạo, tu sửa một số di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh; chú trọng xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một; đẩy mạnh công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật quý hiếm, có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học đối với đất nước, địa phương. Đồng thời phát huy được các giá trị văn hóa để kết nối du lịch, thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan.

Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Đề cương lập Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ của Đề án là đánh giá các nguồn lực phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên, trong đó làm rõ các tài nguyên du lịch đặc sắc và lợi thế so sánh của tỉnh để làm căn cứ xây dựng các sản phẩm du lịch; đánh giá hiện trạng về các chỉ tiêu phát triển du lịch.

Theo ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn là biểu tượng của nền văn hóa Champa ở Phú Yên, thu hút du khách tham quan, góp phần thúc đấy kinh tế - xã hội của thành phố. Di tích này và công trình Đài tưởng niệm Núi Nhạn là một bộ phận cấu thành của di sản văn hóa dân tộc, do vậy việc quản lý giá trị di tích là vấn đề quan trọng, cần thiết. Việc thực hiện phương án quản lý và khai thác di tích Tháp Nhạn và công trình Đài tưởng niệm Núi Nhạn nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích văn hóa, hình thành mô hình để phát triển những sản phẩm du lịch, tôn tạo những giá trị văn hóa, lịch sử.

Tháp Nghinh Phong biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

*Phát triển du lịch xanh

Phát triển bền vững, phát triển xanh luôn là một định hướng quan trọng trong các chiến lược, đề án của ngành du lịch tỉnh Phú Yên. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết: Chủ trương, định hướng phát triển du lịch xanh cũng được thể hiện trong nghị quyết phát triển du lịch của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động 09-CTr/TU về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. Trong đó, khẳng định mục tiêu: Phát triển du lịch Phú Yên theo hướng hội nhập, chất lượng, bền vững; xây dựng thương hiệu Du lịch Phú Yên là điểm đến xanh, sạch, an toàn, hấp dẫn, thân thiện, là một trong những mắt xích quan trọng trong liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ…

Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động 08-CTr/TU về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Điều này cho thấy, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn dân trong công tác bảo vệ môi trường, cho mục tiêu phát triển bền vững.

Để đạt mục tiêu là xây dựng thương hiệu Du lịch Phú Yên là điểm đến xanh, sạch, an toàn, hấp dẫn, thân thiện, thời gian tới ngành Du lịch Phú Yên sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; có sự phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Phú Yên tập trung xây dựng Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn đến năm 2045; ưu tiên thu hút dự án đầu tư du lịch lớn, nhà đầu tư có tiềm lực mạnh về vốn, kinh nghiệm, thị trường, hướng tới phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển bền vững…

Tường Quân

Xem thêm