Văn hóa

Rút ngắn thủ tục chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước

Liên quan đến chi trả tiền thưởng cho các tác giả được vinh danh, ngay từ sớm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai các bước phối hợp theo đúng quy trình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả, đại diện gia đình các tác giả (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

TTXVN - Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 28/9 cho biết: Thực hiện chỉ đạo tại Công văn ngày 26/9 của Văn phòng Chính phủ về việc chi trả tiền thưởng cho các tác giả được vinh danh Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ đã ký Công văn số 4062/BVHTTDL-KHTC, gửi Bộ Tài chính danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin chi tiết: Công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được thực hiện theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90. Ngày 19/5, Lễ trao Giải thưởng đã diễn ra tại Hà Nội.

Liên quan đến chi trả tiền thưởng cho các tác giả được vinh danh, ngay từ sớm, Bộ đã chủ động triển khai các bước phối hợp theo đúng quy trình; có công văn báo cáo cấp có thẩm quyền và các Bộ, ngành liên quan nhằm sớm thực hiện thủ tục chi trả tiền thưởng cho các tác giả sau khi được vinh danh.

Ngày 6/4, Bộ đã có công văn số 1322/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí tiền thưởng. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát các tác giả, đồng tác giả được nhận tiền thưởng. Mức giải thưởng và việc thực hiện chi trả được căn cứ khoản 2, điều 6 và điểm c, khoản 2, điều 7 thuộc Nghị định số 90/2014/NĐ-CP.

Mức thưởng hiện nay của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở; của Giải thưởng Nhà nước là 170 lần. Bộ đã rà soát và tổng hợp dự toán đề nghị Bộ Tài chính xem xét, bổ sung kinh phí năm 2023 tiền thưởng xét tặng các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Ngày 22/6, Bộ có Công văn số 2488/BVHTTDL- KHTC gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo kinh phí tiền thưởng xét tặng Giải thưởng. Công văn nêu rõ, căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ: "Tiền thưởng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Công văn đề nghị Bộ Tài chính bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 để chi trả tiền thưởng cho các tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đối với các hồ sơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Hội đồng cấp Nhà nước).

|Việc chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng các Giải thưởng còn lại do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng chịu trách nhiệm chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả.

Tuy vậy, Bộ Tài chính nêu, hồ sơ gửi kèm danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội Văn học nghệ thuật đặc thù như: Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên chưa đảm bảo quy định của Nghị định số 91/2017 quy định chi tiết một số điều về Luật thi đua, khen thưởng.

Bộ Tài chính nêu trong báo cáo Chính phủ: Các tập thể, cá nhân, thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng, Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương), gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Ngày 26/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 7376/VPCP- KTTH về nội dung chi trả tiền thưởng. Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản trước đó về việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà; hoàn thiện đề xuất gửi Bộ Tài chính, thời gian trước ngày 30/9.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, xem xét và đề xuất việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/10.

Ghi nhận thực tế và phản ánh từ các văn nghệ sĩ, dư luận thời gia qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp tục khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất. Lãnh đạo hai Bộ đã làm việc, thống nhất phối hợp xử lý sớm nhất những vấn đề liên quan, đảm bảo công tác chi trả giải thưởng nhanh chóng, kịp thời.

Được biết, sáng 28/9, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng về những nội dung này. Thủ tướng đã chỉ đạo các thủ tục hành hành chính liên quan cần được khẩn trương rút gọn, sớm trình Chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận tiền thưởng trong thời gian sớm nhất./

Thanh Giang

Tin liên quan

Xem thêm