Khoa học

Thái Nguyên: Giải đáp ý kiến doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ

Thái Nguyên

Tại hội nghị, gần 20 ý kiến của các đại biểu đã được đưa ra để đối thoại trực tiếp về một số vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.

TTXVN - Ngày 15/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng”. Sự kiện nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn.

Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về “Sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng”. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ luôn được tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch. Hoạt động bảo hộ, khai thác, phát triển và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng thường xuyên được củng cố, hoàn thiện, góp phần phục vụ đắc lực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu thực tế. Hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ được quan tâm đẩy mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Việc thông tin, truyền thông về khoa học và công nghệ được quan tâm đẩy mạnh, góp phần giúp cơ chế, chính sách đổi mới về khoa học và công nghệ lan tỏa nhanh. Các sản phẩm chủ lực được đầu tư, khai thác, phát triển; nhiều sản phẩm đã phát huy giá trị kinh tế cao, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thị trường khoa học và công nghệ vẫn còn một số bất cập, như chưa thực sự phát huy được vai trò của các tổ chức trung gian trong việc kết nối cung - cầu công nghệ. Hoạt động nghiên cứu triển khai tại các doanh nghiệp chưa thực sự được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh còn ở mức trung bình, quá trình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp còn khá chậm, khả năng hấp thụ công nghệ, tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu còn hạn chế.

Ông Phạm Quốc Chính chỉ ra nguyên nhân những hạn chế, như: một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong sự phát triển kinh tế xã hội hoặc có tư tưởng ngại khó, vì đây là lĩnh vực đòi hỏi tính mới, phải chỉ đạo quyết liệt và kiên trì. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, hạn chế về năng lực đầu tư tài chính cho hoạt động đổi mới công nghệ và hạn chế trong việc hấp thụ công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay.

Các đại biểu đưa ra ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Tại hội nghị, gần 20 ý kiến của các đại biểu đã được đưa ra để đối thoại trực tiếp về một số vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, như: bản quyền tác giả, bí quyết kinh doanh, nhượng quyền thương mại, quản lý các sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ… Những khó khăn vướng mắc trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên, quy chuẩn về chế biến chè để quản lý chất lượng, việc hỗ trợ triển khai chương trình đảm bảo đo lường chất lượng…

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu. Các đại biểu đã thống nhất một số giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp của tỉnh tập trung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, từ đó thu hút, động viên, khuyến khích sự tham gia tích cực của công đồng doanh nghiệp và xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ. Tỉnh đồng thời chủ động tiếp cận những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đảm bảo đo lường và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.../.

Thu Hằng

Xem thêm