Chính phủ hành động

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân năm 2023

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân theo chủ đề: "Nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện nông dân phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại diện nông dân phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Dương Giang

Tin liên quan

Xem thêm