Hội nhập

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong thực hiện công tác đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, công tác đối ngoại nhân dân đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ.

Quang cảnh Hội nghị. (Nguồn: VUFO)

TTXVN - Sáng 29/1, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ IX Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo báo cáo do Phó Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Ngọc Hùng, Liên hiệp đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII liên quan đến công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân. Đến nay, 100% Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị địa phương đã chủ trì/tham mưu lãnh đạo tỉnh/thành phố ban hành văn bản phổ biến, quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong hình hình mới" tại địa phương.

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Liên hiệp và các tổ chức hội trực thuộc tham gia tích cực và tham mưu tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tham gia 5 đoàn cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm làm việc tại các nước, tham mưu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp, gặp gỡ và trao đổi, làm việc với bạn bè, đối tác quốc tế; phối hợp/chủ trì tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ chương trình chính thức; ký kết 1 thỏa thuận hợp tác với đối tác.

Hoạt động đối ngoại nhân dân song phương và đa phương được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và đóng góp cho phong trào chung của nhân dân thế giới. Trong năm 2023, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã cử 32 đoàn ra, đón 34 đoàn vào; tổ chức hơn 800 hoạt động tại chỗ, trong đó có 12 hội nghị/hội thảo quốc tế; chủ trì/phối hợp/tham gia tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 16 nước, 50 năm Ngày Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam và nhiều hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ, dịp quan trọng.

Bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương được đẩy mạnh, nâng cao; quan hệ với mạng lưới đối tác, bạn bè quốc tế được củng cố, mở rộng; Công tác thông tin đối ngoại có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam và đối ngoại nhân dân đến bạn bè quốc tế...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cùng một số hội hữu nghị thành viên đã có những phát biểu đánh giá cao những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần khẳng định vị thế vai trò của đối ngoại nhân dân là một trong 3 trụ cột của nền Ngoại giao Việt Nam. Nhận thức về vai trò đối ngoại nhân dân được nâng lên một bước, sự phối hợp giữa ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân nhuần nhuyễn hơn. Công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng quy củ, nền nếp. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian qua, đồng thời đưa ra một số đề xuất giải pháp gợi mở để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thời gian tới.

Ghi nhận những phát biểu, góp ý của các đại biểu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, công tác đối ngoại nhân dân đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động khó lường, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng lớn đến đối ngoại nhân dân, với chủ đề công tác năm 2024 là "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam", Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đề nghị các Liên hiệp hữu nghị địa phương, tổ chức hội thành viên tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội XIII và các nhiệm vụ tại Chỉ thị 12/CT-TW, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Liên hiệp.

Các tổ chức tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, phương thức tổ chức và nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Chủ động tham mưu, kiến nghị, chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao ở trong nước và nước ngoài; bám sát, thực hiện hiệu quả Kế hoạch đối ngoại năm 2024 được phê duyệt; chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược phục vụ đối ngoại; chú trọng hơn nữa việc phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đề nghị các ban, bộ, ngành tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục quan tâm phát huy vai trò trụ cột của đối ngoại nhân dân, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm đối ngoại nhân dân./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm