An sinh

Trà Vinh: Giải ngân trên 552 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19

UBND tỉnh đã phê duyệt cho 412.636 đối tượng được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 578 tỷ đồng, đến nay, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân trên 552,7 tỷ đồng cấp phát cho 403.736 đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/8, tại Hội nghị tổng kết việc triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Út cho biết, thực hiện 2 nghị quyết này, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 412.636 đối tượng được hỗ trợ với tổng kinh phí gần 578 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân trên 552,7 tỷ đồng cấp phát cho 403.736 đối tượng.

Cụ thể, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ cho trên 244.000 đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng với tổng số tiền gần 366,4 tỷ đồng; 5.536 hộ kinh doanh trên 16,6 tỷ đồng; giải ngân trên 11,4 tỷ đồng cho 9 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho trên 3.000 lao động; 7 lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ gần 30 triệu đồng.

Tỉnh cũng giải ngân gần 68 tỷ đồng hỗ trợ trên 67.000 đối tượng là người phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trẻ em, người cao tuổi và khuyết tật; hỗ trợ trên 25.000 người lao động ngừng việc với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng; hỗ trợ gần 3.500 đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.

Tỉnh đã hỗ trợ trên 45.000 lao động của 955 doanh nghiệp được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền trên 11,6 tỷ đồng; 9.405 lao động tại 6 doanh nghiệp được hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền 30,4 tỷ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, đến nay tỉnh Trà Vinh vẫn chưa phát sinh hồ sơ doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn, thực hiện hai nghị quyết trên, UBND tỉnh nhanh chóng ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể triển khai đến cấp xã, phường, thị trấn và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát để uốn nắn kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Vì vậy, việc thực hiện hai chính sách này trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn còn lại./.

Thanh Hòa

Tin liên quan

Xem thêm