Văn hóa

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn về giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Hà Nam

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm của các họa sỹ trên toàn quốc được tuyển chọn từ các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động.

Các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

TTXVN-Sáng 6/10, tại thành phố Phủ Lý, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Hà Nam khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền "văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống, con người Việt Nam; thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa lành mạnh" và kỷ niệm 133 năm thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2023).

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm của các họa sỹ trên toàn quốc được tuyển chọn từ các Cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức và 40 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 133 năm thành lập tỉnh Hà Nam.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, triển lãm tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Các tác phẩm trưng bày đã thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học, tạo môi trường, điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Dịp này, ba tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước đã được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng 10/2023./.

Đại Nghĩa

Xem thêm