An sinh

Truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh lương hưu, trợ cấp vào kỳ chi trả tháng 9

Phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8/2023 do điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sẽ được chi trả cho người hưởng vào tháng 9/2023.

TTXVN - Nghị định 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2023 nhưng đến ngày 14/8/2023 Nghị định này mới có hiệu lực thi hành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong thời gian chờ Nghị định số 42 có hiệu lực và có Thông tư hướng dẫn thực hiện, trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 7 và tháng 8/2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Tại kỳ chi trả của tháng 9/2023, người hưởng sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả mức hưởng mới và truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8/2023 (do chưa được nhận). Như vậy, quyền lợi về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng thêm của người hưởng chế độ luôn được đảm bảo, đúng quy định.

Theo Nghị định số 42, điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7 năm nay, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (trừ người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng) trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 42, nếu có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/người/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởngdưới 2,7 triệu đồng/người/tháng. Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm đảm bảo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi, đúng quy định, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã hướng dẫn các điểm chi trả lương hưu niêm yết công khai thông tin trên; cán bộ chi trả trực tiếp cũng giải đáp các thắc mắc liên quan giúp người hưởng nắm rõ quy định và yên tâm, tin tưởng về quyền lợi được hưởng./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm