An sinh

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ, giảm lãi suất vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo

TP. Hồ Chí Minh

Kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất (100%) cho hộ nghèo, cận nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công cho năm 2024 và năm 2025 là 864 triệu đồng.

TTXVN - Ngày 5/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo trên địa bàn thành phố để làm cơ sở đề xuất cơ chế chính sách đặc thù liên quan hỗ trợ, miễn lãi suất với người nghèo.

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố đề xuất hai nội dung chính sách đặc thù gồm: hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn và miễn lãi suất (100%) vay đối với hộ có thành viên là người có công.

Về hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, qua kết quả rà soát nhu cầu vốn của các địa phương giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu vay vốn năm 2024 là hơn 578 tỉ đồng và năm 2025 là hơn 436 tỉ đồng. Như vậy, tổng dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn năm 2024 - 2025 là hơn 31,8 tỉ đồng.

Về chính sách miễn lãi suất, tính tới đầu năm 2023, toàn thành phố có 143 hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công với cách mạng. Trong đó có 55 hộ nghèo/58 thành viên có công; 88 hộ cận nghèo/97 thành viên có công.

Dự kiến 50% hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công với cách mạng có nhu cầu vay vốn với số tiền vay 100 triệu đồng/hộ. Như vậy, kinh phí thực hiện hỗ trợ lãi suất (100%) cho hộ nghèo, cận nghèo có thành viên đang hưởng chính sách người có công cho năm 2024 và năm 2025 là 864 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát cận nghèo và hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công được bố trí hằng năm từ vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, quy định hỗ trợ lãi vay với các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm, mức hỗ trợ lãi suất là 2%/năm.

Tuy nhiên, chính sách vay vốn từ nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh chưa áp dụng được chính sách này do lãi suất 6%/năm. Cùng với đó, cho tới nay, Chính phủ chưa ban hành chính sách đặc thù về hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng (đang hưởng trợ cấp hằng tháng), việc đề xuất hai chính sách đặc thù trên nhằm đảm bảo ưu tiên và thực hiện tốt công tác chăm lo cho những trường hợp này.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, giai đoạn 2016 - 2022, thành phố đã giải ngân vay vốn hơn 2.947 tỉ đồng cho 80.252 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát cận nghèo. Dư nợ đến cuối năm 2022 của 36.327 lượt hộ là 1.554 tỉ đồng, trong đó nợ quá hạn hơn 7 tỉ đồng; số tồn vốn là hơn 144 tỉ đồng.

Thống kê đến cuối năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 39.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước và còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn Thành phố./.

Thanh Vũ

Xem thêm