Chỉ đạo, Điều hành

Bạc Liêu rà soát, đề ra giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025

Bạc Liêu

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tình hình kinh tế - xã hội của Bạc Liêu tiếp tục phát triển.

Mô hình trồng dưa lưới, ứng dụng công nghệ cao ở Bạc Liêu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN).

Ngày 27/6, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng, việc triển khai thực hiện mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước, du lịch của vùng, một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia còn chậm và thiếu vững chắc. Bên cạnh đó, 6 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chậm tiến độ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chuyển đổi số cấp tỉnh đứng thứ hạng thấp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm chưa đạt chỉ tiêu...

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp của tỉnh rà soát, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XVI đã đề ra. Trong đó, tỉnh tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là mở rộng diện tích nuôi tôm và phát triển thêm các cơ sở sản xuất tôm giống chất lượng cao; tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, liên kết, hợp tác, phát triển chuỗi giá trị ngành tôm. Ngành du lịch cần tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, khác biệt của tỉnh.

Cùng với quan tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, tập trung thống nhất, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tình hình kinh tế - xã hội của Bạc Liêu tiếp tục phát triển. Các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá đã được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đạt kết quả bước đầu; tạo chuyển biến quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khá, tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 7,3%/năm, mức tăng khá cao so với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước năm 2022 là 60,53 triệu đồng/người/năm, tăng 11,3% so với năm 2020.

Người dân huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) thu hoạch tôm trên nền đất lúa. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Trong 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, có 1 chỉ tiêu vượt (tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia); 12 chỉ tiêu đạt tiến độ và 6 chỉ tiêu chậm tiến độ (tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu GRDP; GRDP bình quân đầu người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; số doanh nghiệp thành lập mới).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố, nâng cao./.

Chanh Đa - Tuấn Kiệt

Xem thêm