Xã hội

Cưỡng chế các công trình vi phạm tại khu vực núi, ven biển của thành phố Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu

Thời gian gần đây đã có hàng loạt các công trình vi phạm về xây dựng, đất đai dọc theo đường ven biển Trần Phú thuộc địa bàn phường 1 và phường 5 (thành phố Vũng Tàu).

TTXVN - Ngày 7/7, UBND thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, Chủ tịch thành phố Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh đã giao Chủ tịch UBND 17 phường, xã khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch cưỡng chế cụ thể, chi tiết, có lộ trình xử lý khả thi đối với từng công trình vi phạm gửi về trước ngày 21/7, đồng thời, bố trí lực lượng triển khai công tác công tác cưỡng chế xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả hoàn tất trong 90 ngày kể từ ngày 7/7/2023. Các công trình vi phạm ở vị trí nhạy cảm, phức tạp, gây dư luận không tốt thì phải ưu tiên xử lý trước.

Tại thông báo số 1197/TB-UBND của UBND thành phố Vũng Tàu ngày 6/7, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh chỉ rõ: Chủ tịch UBND phường 1 và phường 5 đã không tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, để xảy ra vi phạm về xây dựng, đất đai ở ven biển diễn biến phức tạp trên thực địa, việc kiểm tra, xử lý vi phạm của phường chưa đạt yêu cầu, không ngăn chặn được vi phạm.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chưa giám sát địa bàn và không kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các phường giám sát thực địa và ngăn chặn vi phạm hành chính tiếp diễn, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định, để cho các phường xã quản lý địa bàn chưa chặt chẽ, chưa xử lý nghiêm công trình vi phạm.

Thời gian gần đây đã có hàng loạt các công trình vi phạm về xây dựng, đất đai dọc theo đường ven biển Trần Phú thuộc địa bàn phường 1 và phường 5 (thành phố Vũng Tàu). Trước tình trạng trên, UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản chấn chỉnh nhưng hơn 2 tháng qua, nhiều công trình vi phạm vẫn hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động./.

Đoàn Mạnh Dương

Xem thêm