An sinh

Đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp

Thái Nguyên luôn đồng hành, tích cực hướng dẫn, định hướng, tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng quản trị… cho thế hệ trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp

Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN) Ngày 30/11, tại Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Nguyên - Khát vọng cống hiến” để lắng nghe, giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ. Buổi đối thoại thu hút sự tham gia của 250 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Tại đây, nhiều vấn đề cấp thiết, nội dung đã được các bạn trẻ quan tâm, đặt câu hỏi như: Chuyển đổi số; đào tạo nghề và lao động việc làm; nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; y tế, giáo dục, chế độ chính sách; giải quyết vấn nạn bạo lực học đường; tuổi trẻ với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… Trong đó, phần lớn câu hỏi được các bạn trẻ tập trung vào nội dung hệ sinh thái khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên Thái Nguyên.

Giải đáp những nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho biết, tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với mong muốn có nhiều mô hình thành công, góp phần phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Ông Trịnh Việt Hùng khẳng định, các cấp, ngành, địa phương sẽ luôn đồng hành, tích cực hướng dẫn, định hướng, tư vấn về hướng đi, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng quản trị… cho thế hệ trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn Thái Nguyên, để đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 353 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho 150.000 lượt đoàn viên, thanh niên; duy trì hiệu quả 141 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, 11 câu lạc bộ đầu tư, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với sự tham gia của 2.622 thành viên; tổ chức hơn 200 lớp tập huấn, đào tạo nghề cho 132.455 lượt đoàn viên, thanh niên; trang bị kiến thức khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo cho 10.200 lượt thanh niên…

Qua đó, trên 30.000 đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; trong đó, gần 15.000 thanh niên có việc làm ổn định. Các cấp bộ Đoàn cũng tư vấn hướng nghiệp cho 98.213 lượt đoàn viên, thanh niên là học sinh Trung học phổ thông; tư vấn học nghề cho 20.896 lượt đoàn viên, thanh niên...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ, nhất là phương thức tổ chức các phong trào nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng vươn lên./.

Trần Trang

Xem thêm