Văn hóa

Học sinh Thủ đô gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa

Hà Nội

Giáo dục di sản giúp trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về những giá trị văn hóa, lịch sử cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Các đại biểu chứng kiến Lễ ký giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hóa và Thể thao. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình giáo dục di sản, tham quan học tập ngoại khóa tại các di tích lịch sử văn hóa vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội và UBND các huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây ký kết chiều 2/11.

Theo đó, học sinh sẽ được cung cấp những kiến thức lịch sử của Thăng Long - Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tế tại các di tích, từng bước đưa di sản tiếp cận trường học. Các hoạt động trải nghiệm góp phần tăng cường liên kết giữa di sản với nhà trường, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn di sản. Khi đến tham quan, học tập tại di tích, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được hỗ trợ giá vé và kinh phí tổ chức các hoạt động theo quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết, Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.800 trường học, hơn 2,2 triệu học sinh. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện, căn bản về giáo dục, việc sử dụng di sản trong dạy học góp phần quan trọng trong việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học. Giáo dục di sản giúp trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về những giá trị văn hóa, lịch sử cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Địa bàn thành phố có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị. Đây là nguồn tài nguyên quý trong công tác giáo dục học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quản lý di tích, Sở Văn hóa và Thể thao, các quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà trường đưa học sinh đến học tập, tìm hiểu về lịch sử truyền thống dân tộc. Sở khuyến khích các nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham quan trải nghiệm, học tập tại các di tích vào khoảng thời gian thích hợp trong năm học.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại các di tích, khuyến khích học sinh viết bài thu hoạch về nội dung này.

Các nhà trường tuyên truyền, giới thiệu các chương trình tham quan, học tập ngoại khóa, tìm hiểu lịch sử và hoạt động trải nghiệm tại di tích do các đơn vị phối hợp quản lý, giới thiệu.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tất cả trường tổ chức giáo dục di sản văn hóa tại khu di tích lịch sử, di sản văn hóa địa phương ít nhất 1 lần/năm học./.


Nguyễn Cúc

Tin liên quan

Xem thêm