An sinh

[Infographics] Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng phục vụ

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã nỗ lực, tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

(Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam)

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 83,4 triệu thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý và chia sẻ, cung cấp trên 107,1 triệu bản ghi thông tin về bảo hiểm y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ công dân.

Hiện toàn quốc có 12.427 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip (đạt gần 97% tổng số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế)./.

Tin liên quan

Xem thêm