Chỉ đạo, Điều hành

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Gia Lai: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét và quyết nghị đối với 28 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

TTXVN - Sáng 5/7, Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026) đã khai mạc.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung nhìn nhận, đánh giá toàn diện tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ 01 đại biểu HĐND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh tiến hành xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Đặc biệt, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét và quyết nghị đối với 28 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình. Đây được xem là những quyết nghị có tính chất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nhiều dự thảo nghị quyết tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đánh giá: 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,54%. Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh có sự chuyển biến; tính dân chủ được nâng cao, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra. Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm cần tập trung khắc phục.

Trong phiên họp sáng 5/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trình bày Tờ trình về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII. Kết quả, ông Phạm Minh Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê vì đã được cấp có thẩm quyền giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi theo quy định./.

Quang Thái

Tin liên quan

Xem thêm