Khoa học

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Triển khai đồng bộ hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực số

Kiên Giang

Kiên Giang tập trung thúc đẩy phát triển dữ liệu ngành, dữ liệu của các đơn vị, địa phương, thực hiện chia sẻ dữ liệu nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang ký thỏa thuận hợp tác về phát triển Chính quyền số, phát triển Kinh tế số và Xã hội số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

TTXVN - Ngày 10/10, tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ngày Chuyển đổi số năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội tạo ra nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược Chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về chuyển đổi số. Địa phương tập trung triển khai đồng bộ hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực số nhằm nâng cao xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số của tỉnh.

Kiên Giang tập trung thúc đẩy phát triển dữ liệu ngành, dữ liệu của các đơn vị, địa phương, thực hiện chia sẻ dữ liệu nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Địa phương tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số; tăng cường truyền thông về lợi ích của chuyển đổi số để các cơ quan, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích và hiệu quả của hoạt động này, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích chuyển đổi số mang lại. Tỉnh đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích, dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Võ Minh Trung, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cho biết, việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức và hành động về chuyển đổi số có nhiều chuyển biến. Công tác chỉ đạo, điều hành được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Hạ tầng số được tăng cường đầu tư, tiếp tục phát triển...

Tỉnh bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số các cấp, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhiều hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung được đưa vào triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của cơ quan Nhà nước và nhu cầu nắm bắt thông tin, thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

Đến hết tháng 7/2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ toàn tỉnh đạt 48,37%, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt 100% kế hoạch đề ra. Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn được triển khai, nâng cấp mạng nội bộ, trang thiết bị văn phòng, thiết bị bảo mật và kết nối mạng Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ công tác chuyên môn, truy cập các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đảm bảo an toàn thông tin. Hạ tầng viễn thông phát triển đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu kết nôi thông tin và truyền thông phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh hiện có 2.389 vị trí phát sóng di động 3G, 4G và đang đưa vào thí điểm mạng di động công nghệ 5G tại một số vị trí trên địa bàn 2 thành phố Rạch Giá và Phú Quốc.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ, chuyển đổi số thực sự mang lại nhiều lợi ích cho quá trình điều hành của Chính phủ và hệ thống chính quyền, các doanh nghiệp từ quản lý đến nghiên cứu, kinh doanh… Trường luôn xem công việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động là ưu tiên lựa chọn cho phương thức quản lý mới. Đến nay, nhà trường đã ứng dụng thành công phầm mềm quản lý đào tạo và 8 phần mềm khác đang vận hành ở các lĩnh vực quản lý và mang lại hiệu quả rất lớn trong thời gian qua.

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang và Trường Đại học Kiên Giang đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Hai bên phối hợp trong tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn và những nội dung khác có liên quan về chuyển đổi số.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông và Viettel Kiên Giang, Viễn thông Kiên Giang, Mobifone Kiên Giang ký cam kết cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn, mục tiêu đến năm 2025, dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%; đến năm 2030, dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%./.

Huy Hải

Xem thêm