Xã hội

Phú Thọ huy động tổng lực thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Phú Thọ

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ triển khai sáng kiến huy động các nguồn lực xã hội tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.

(TTXVN) Sáng kiến huy động nguồn lực xã hội tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn do Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ triển khai, thu hút đông đảo đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh tham gia hỗ trợ. Đặc biệt, sáng kiến này không chỉ mở rộng trong tỉnh mà còn lan tỏa ra toàn quốc, giúp hàng chục ngàn người dân được hưởng thụ.  

Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội. (Ảnh: TTXVN phát)

* Sáng kiến nhỏ, hiệu quả lớn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ triển khai sáng kiến huy động các nguồn lực xã hội tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2020. Với mục tiêu mỗi công chức, viên chức toàn ngành Bảo hiểm xã hội hàng ngày tiết kiệm chi tiêu, thả vào "hòm tiết kiệm” đặt tại nơi làm việc để đóng góp xây dựng quỹ. Sau thời gian ngắn triển khai, hoạt động này được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hưởng ứng, sau đó lan tỏa ra các đơn vị thuộc Khối thi đua văn hóa - xã hội của tỉnh, Công đoàn ngành Y tế và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Chỉ tính riêng năm đầu phát động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tặng 4.509 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, trị giá trên 300 triệu đồng.

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Khối thi đua văn hóa xã hội, Công đoàn ngành Y tế và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn duy trì thường xuyên hoạt động này. Riêng năm 2022, nhờ huy động các nguồn lực xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tặng 5.566 thẻ bảo hiểm y tế với thời hạn sử dụng 9 tháng cho người thuộc hộ cận nghèo tại 8 huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Ba, Tam Nông, Đoan Hùng, Hạ Hòa.

Từ năm 2020 đến nay, nhờ sự vào cuộc của các huyện, thành phố, thị xã, doanh nghiệp trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các địa phương đã huy động tặng hơn 10.480 thẻ bảo hiểm y tế, 46 sổ bảo hiểm xã hội giá trị tương ứng 2,7 tỉ đồng cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, tháng 11/2022, hoạt động này đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động toàn quốc và đạt kết quả đáng khích lệ. Đến ngày 20/12/2022, tổng số tiền ủng hộ lên tới gần 50 tỷ đồng, được sử dụng để tặng hơn 110 nghìn thẻ bảo hiểm y tế, hơn 15 nghìn sổ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân bổ cho tỉnh Phú Thọ 161 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, 400 thẻ bảo hiểm y tế .

Ông Nguyễn Tá Tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết, để tiếp tục huy động nguồn lực xã hội tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động quỹ tiết kiệm trong ngành để lan tỏa, huy động sự ủng hộ của các nguồn lực xã hội, giúp người dân khó khăn.

Đơn vị làm việc với doanh nghiệp, nhà tài trợ về việc tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho chính thân nhân của người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại mỗi doanh nghiệp, đơn vị, giúp họ yên tâm công tác, sau là chia sẻ, hỗ trợ người dân còn khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với chính quyền cơ sở lựa chọn người có hoàn cảnh khó khăn thực sự để đề nghị tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế...

* Đảm bảo mục tiêu lâu dài, bền vững

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đến với người dân; đồng thời chủ động huy động tặng sổ bảo bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn vẫn thấp. Đến cuối năm 2022, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia; 93,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó còn tồn tại tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; số người giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần còn cao. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế có chuyển biến tích cực nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ chi vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao…

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, để tiếp tục mở rộng, tăng nhanh và bền vững số người tham gia bảo hiểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TU về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 94% dân số có thẻ bảo hiểm y tế theo lộ trình đề ra hàng năm.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu, các cấp ủy Đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong Nghị Quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Các cấp ủy Đảng nhanh chóng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo đến cấp xã; thường xuyên khảo sát, thống kê nhóm đối tượng tiềm năng để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bền vững, hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động; tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa phương có diện bao phủ còn thấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội để được bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó là tăng cường huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, vận động sự tài trợ của tổ chức quốc tế, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tiềm lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người nghèo, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc chăm lo, thực hiện trách nhiệm hỗ trợ cho người thân; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, triển khai toàn diện ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID trong toàn tỉnh…/.

Đào An

Xem thêm