Xã hội

Sử dụng hiệu quả Quỹ trợ vốn công nhân viên chức, lao động nghèo

Hà Nội

Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn, các đoàn viên đã đầu tư sản xuất kinh doanh, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình.

TTXVN - Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vận động công nhân viên chức, lao động Thủ đô ủng hộ Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 từ ngày 17/10 đến 18/11.

Các cấp Công đoàn chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vận động công nhân viên chức, lao động trong đơn vị ủng hộ ít nhất là 1 ngày lương; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động công nhân viên chức, lao động hưởng ứng "Ngày thế giới chống đói nghèo" và "Ngày cả nước vì người nghèo", phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Liên đoàn đang quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ trợ vốn công nhân viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay của Quỹ trợ vốn, các đoàn viên, công nhân viên chức, lao động đã sử dụng nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Quỹ đã thẩm định 926 hồ sơ vay vốn và chấp thuận cho 841 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện vay vốn tại 55 Công đoàn cơ sở./.


Linh Khánh

Tin liên quan

Xem thêm