Xã hội

Tạo chuyển biến tích cực trong tập hợp, vận động nông dân Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên chính thức với sự tham gia của 300 đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên chính thức với sự tham gia của 300 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội và hội viên nông dân đã chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chính sách, chủ trương, nghị quyết liên quan đến nông dân, nông thôn. Các chính sách khi đi vào cuộc sống còn gặp vướng mắc, sự phối hợp còn hạn chế, do đó các cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến nông dân cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp để các chủ trương được cụ thể hoá, đạt kết quả thiết thực trong cuộc sống của nông dân. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, dù Thành phố phát triển theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại, nông nghiệp, nông thôn vẫn là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững. Việc xây dựng nông thôn gắn với phát triển đô thị bền vững, xây dựng đô thị thông minh, làng xã thông minh là xu hướng tất yếu để nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sinh hoạt chi hội, tổ hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ nông dân; chú trọng phát triển hội viên mới là trí thức, nhà khoa học, chuyên gia; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, lối sống văn hóa, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hội viên nông dân; phát huy tiêu chí xây dựng người nông dân mới Thành phố Hồ Chí Minh “yêu nước, gương mẫu, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình”.

Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo an sinh xã hội cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; đặt mục tiêu cùng với hệ thống chính trị xem giảm nghèo bền vững vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa là đạo lý; nỗ lực tìm giải pháp phù hợp, khả thi nâng cao chất lượng, giảm chi phí giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt văn hóa, thể thao ở nông thôn; quan tâm sâu sát đến an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tình trạng trộm cắp, lừa đảo, "tín dụng đen"...

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau Đại hội, các cấp Hội tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả và thành công của Đại hội, quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc tập hợp, vận động hội viên nông dân đồng thuận và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đại hội đã bầu 37 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Nguyễn Thanh Xuân tái cử Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII gồm 12 người.

Dịp này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam. UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen 28 tập thể và 47 cá nhân./.


Thu Hương

Xem thêm