Giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt danh mục sách giáo khoa cho năm học mới

TP. Hồ Chí Minh

Trong danh mục này, các môn học đều có các đầu sách thuộc nhiều bộ sách của các nhà xuất bản khác nhau.

TTXVN - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa các lớp 4, 8 và 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn từ năm học 2023-2024. Trong danh mục này, các môn học đều có các đầu sách thuộc nhiều bộ sách của các nhà xuất bản khác nhau.

Cụ thể, danh mục sách giáo khoa lớp 4 được phê duyệt có 27 đầu sách. Trong đó hầu hết các môn có từ 2-3 đầu sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Huế và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục sách giáo khoa lớp 8 có 36 đầu sách ở 11 môn. Trong đó, môn Toán có 4 đầu sách ở các bộ Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm), Cùng khám phá (Nhà xuất bản Đại học Huế). Môn Ngữ văn có 3 đầu sách thuộc các bộ Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống… Tiếng Anh là môn có nhiều sách nhất với các đầu sách thuộc 6 bộ.

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 được phê duyệt gồm 62 đầu sách ở 15 môn. Trong đó, môn Toán có 4 đầu sách thuộc các bộ Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Cánh Diều (Nhà xuất bản Đại học Sư phạm), Cùng khám phá (Nhà xuất bản Đại học Huế). Môn Ngữ văn có 3 đầu sách, Lịch sử 2 đầu sách, Địa lý 3 đầu sách… Mỹ thuật là môn có nhiều bộ sách nhất, với 11 đầu sách.

Theo lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023-2024 các khối lớp 4, 8 và 11 trong cả nước sẽ học chương trình và sách giáo khoa mới. Theo quy định, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa trên cơ sở đề xuất từ các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn. Cụ thể, cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo danh mục sách các trường lựa chọn, Sở chuyển giao danh sách cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, giúp UBND Thành phố chọn sách giáo khoa. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa./.

Thu Hoài

Tin liên quan

Xem thêm