Xã hội

75 năm thi đua ái quốc: Tuyên Quang gặp mặt, tuyên dương 100 gương mặt trẻ tiêu biểu

Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt, tuyên dương 100 gương mặt có thành tích cao trên các lĩnh vực, có tiềm năng và sức lan tỏa rộng rãi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.

UBND tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen cho những gương mặt trẻ tiêu biểu. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

TTXVN - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), ngày 8/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt, tuyên dương 100 gương mặt có thành tích cao trên các lĩnh vực, có tiềm năng và sức lan tỏa rộng rãi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.

Các gương mặt trẻ này đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong tỉnh bình xét, lựa chọn, đề xuất và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn, bảo đảm khách quan, đúng quy định. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh thành tích, sự đóng góp tích cực, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực để động viên, khuyến khích, cổ vũ các bạn trẻ có thành tích cao trên các lĩnh vực tiếp tục nỗ lực thi đua trong học tập, công tác, lao động, sản xuất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương thành tích của 100 bạn trẻ; đồng thời mong muốn, các bạn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, bằng tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, sự bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sự sáng tạo của tuổi trẻ để nỗ lực, phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích hơn nữa. Mỗi bạn trẻ cần luôn tự học tập, nghiên cứu và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục ra sức thi đua để đạt nhiều thành tích, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cần quan tâm, chú trọng việc quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đến người trẻ tuổi trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, cổ vũ, khích lệ người trẻ tuổi trong các lĩnh vực tích cực tham gia các phong thi đua yêu nước. Các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi để người trẻ được tham gia đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành và cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phát động. Qua đó, phát hiện kịp thời, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để những bạn trẻ được cống hiến tài năng trong các lĩnh vực; bồi dưỡng, giúp đỡ các bạn trẻ hoàn thành các nhiệm vụ được giao; quan tâm công tác cán bộ trẻ, thực hiện chế độ, chính sách, có cơ chế khuyến khích người trẻ tuổi dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tiếp tục có những đóng góp tích cực cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mang lại những giá trị vật chất và tinh thần to lớn cho cộng đồng, xã hội.../.

Quang Cường

Tin liên quan

Xem thêm