Xã hội

Gần 80 tỷ đồng giá trị các công trình thanh niên tình nguyện vì cộng đồng

Thời gian tới, đoàn viên, thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

TTXVN - Chiều 24/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác đoàn, phong trào thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc năm 2023.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đề nghị: Thời gian tới, đoàn viên, thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, pháp luật cho thanh niên; tập trung thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động ý nghĩa, thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, tính tiên phong của thanh niên, khẳng định dấu ấn, vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm mong muốn Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các ban, đơn vị chức năng của Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát, cụ thể hơn nữa đối với các hoạt động của tuổi trẻ các đơn vị trong Cụm Đoàn trực thuộc nói chung và tuổi trẻ Khối các Cơ quan Trung ương nói riêng. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đoàn Thanh niên các đơn vị trong Cụm phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2024; phát huy thế mạnh, khẳng định bản sắc riêng của Cụm trực thuộc Trung ương Đoàn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các đơn vị trong Cụm đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên theo đúng định hướng của Trung ương Đoàn; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên.

Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tuyên truyền, đẩy mạnh. Nhiệm vụ nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện tốt, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, góp phần định hướng tư tưởng, quan điểm của đoàn viên, thanh niên đối với các vấn đề được quan tâm.

Nhiều phong trào thanh niên tình nguyện của Cụm đã diễn ra sôi nổi, đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho xã hội. Các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai thường xuyên, rộng khắp. Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên của các đơn vị trong Cụm năm 2023 gần 80 tỷ đồng./.

Hiền Hạnh

Xem thêm