Xã hội

Hà Nam tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Hà Nam

Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng tỉnh Hà Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp.

(TTXVN) Chiều 28/12, Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam tiếp tục tuyên truyền, quán triệt văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức Công đoàn...

Các cấp chính quyền tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng công khai, dân chủ, minh bạch trong những lĩnh vực: Quản lý đất đai, khoáng sản; tài chính ngân sách; công tác cán bộ; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; cải cách thủ tục hành chính; đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh…

Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, đôn đốc giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Ban Chỉ đạo các cấp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa yêu cầu, các cấp, ngành tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cả 3 loại hình: xã phường, thị trấn; cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác đối thoại, tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với đoàn viên, hội viên và nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, đảm bảo sự ổn định của các địa phương và của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo ông Phạm Ngọc Long, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam, năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án… của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cả ba loại hình có chuyển biến tích cực, góp phần phát huy dân chủ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh./.

Thanh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm