Chỉ đạo, Điều hành

Đà Nẵng áp dụng hiệu quả chuyển đổi số trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Đà Nẵng

Thành phố đang thực hiện chủ trương đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn với kinh phí trên 21,6 tỷ đồng,

Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/10, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác nghiên cứu lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn cụ thể các địa phương trong việc triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW bảo đảm hiệu quả trong tình hình mới; cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Hằng năm, Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị tại địa phương; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể…

Tại buổi làm việc, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW của thành phố Đà Nẵng. Kết quả khảo sát lần này góp phần giúp Đoàn công tác tập hợp ý kiến, tham mưu Ban Bí thư làm tốt công tác tổng kết Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW về nghiên cứu lý luận chính trị. Ông Lê Hải Bình cho rằng, mặc dù lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng nhưng công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường học, về tổ chức hệ thống lý chính trị còn nhiều bất cập, cần sớm khắc phục.

Theo báo cáo Thành ủy Đà Nẵng, với phương châm phát huy tối đa những yếu tố thuận lợi, khắc phục những hạn chế, khó khăn, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của thành phố, tích lũy được những kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW.

Ban Thường vụ Thành ủy đã sớm chỉ đạo về công tác tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW, bảo đảm đúng định hướng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; tận dụng ưu thế của mạng xã hội, đổi mới hình thức tuyên truyền, đăng tải các tin, bài viết, sản phẩm truyền thông với các hình thức dễ nhớ, dễ hiểu dưới dạng infographic, các file âm thanh, các hình ảnh... trên các trang thông tin chính thống của thành phố; xây dựng bộ tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết để phổ biến đến từng Chi bộ kết hợp với quán triệt nội dung, phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đà Nẵng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, thành phố đã chủ động triển khai và duy trì hội nghị dưới dạng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quá trình hội họp, quản lý, điều hành công việc, nhất là ứng dụng mạnh mẽ trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố đang thực hiện chủ trương đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn với kinh phí trên 21,6 tỷ đồng, góp phần đảm bảo cơ sở vật chất tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng với chất lượng và quy mô lớn; giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh, sớm với Nghị quyết…

Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề cho hơn 1.200 Bí thư Chi bộ khu dân cư, qua đó nâng cao vị trí, vai trò của Chi bộ khu dân cư trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu của thành phố nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại, thuyết phục; tiếp thu các góp ý xây dựng để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban Thường vụ Thành ủy cũng chủ động xây dựng và tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nhằm tham khảo, nắm bắt các thông tin quan trọng trong tình hình mới…/.

Võ Văn Dũng

Tin liên quan

Xem thêm