Tình/Thành phố Thừa Thiên Huế

Dân số: Gần 1.154.000 người
Diện tích: hơn 5.025 km2
Đơn vị hành chính: Thừa Thiên-Huế có 9 đơn vị hành chính gồm Thành phố Huế, hai Thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và 6 huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới).
Bí thư Tỉnh ủy: Lê Trường Lưu
Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Phương
Điều kiện tự nhiên: Thừa Thiên - Huế có địa hình núi chiếm khoảng 1/4 diện tích, từ biên giới Việt - Lào và kéo dài đến thành phố Đà Nẵng. Tỉnh có vùng đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai là hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích gần 22.000 ha.Tiềm năng thế mạnh: Là Cố đô của triều đình nhà Nguyễn suốt 143 năm (1802 – 1945), Thừa Thiên – Huế còn lưu giữ một hệ thống di sản vật thể và phi vật thể đồ sộ, trong đó tiêu biểu là Quần thể Di tích Cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới. Tỉnh Thừa Thiên – Huế đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.